Om oss

Välkommen till Advokatfirman Nordgren – den enda advokatfirman i Spanien som drivs av svensk- och spanskspråkig advokat, som studerat juridik både i Spanien och Sverige.
Advokatfirman Nordgren är en modern advokatfirma som erbjuder kvalificerat juridiskt biträde i frågor med koppling till Sverige eller Spanien. Juridiska frågor innebär många gånger ekonomiska eller personliga konsekvenser. Det är viktigt att ha tillgång till god rådgivning och biträde – särskilt om frågan har internationell anknytning. Vi har möjlighet att hjälpa dig inom flertalet rättsområden såsom fastighetsrätt, familjerätt, affärsjuridik, humanjuridik och internationell privaträtt.

Vi har ett arbetssätt som kännetecknas av en nära kontakt med klienten och en fortlöpande kommunikation under ärendets gång. Många gånger fungerar advokatfirman som klientens ”husadvokat” och biträder klienten löpande under en längre tid i frågor som rör verksamhet eller ägande i Spanien, samt i Sverige.

Verksamheten drivs av advokat Jonas Nordgren som har en gedigen erfarenhet av att jobba med juridiska frågor som rör Sverige och Spanien. Jonas Nordgren har avlagt svensk advokatexamen samt studerat juridik i både Sverige och Spanien. Kompetensen inom svensk och spansk rätt och medlemskapet i Sveriges advokatsamfund och registreringen vid Malagas advokatsamfund gör att du som klient kan känna dig trygg när du anlitar oss.

Vårt kontor finns i Marbella på den spanska Solkusten men vi är tillgängliga i hela Spanien och Sverige. Vi åtar oss även uppdrag på distans genom en första kontakt per e-mail, eller telefon samt därefter ett personligt möte. Vi är övertygade om att ett personligt möte förbättrar samarbetet mellan advokatfirman och klienten.

Jonas Nordgren

Advokat och abogado inscrito

Jag tog min jur.kand. examen vid Stockholms universitet 2011. En del av min utbildning läste jag vid Deusto Universitet i Bilbao, Spanien. Under studietiden i Spanien läste jag bland annat samtliga ordinarie kurser i affärsjuridik på det spanska juristprogrammet och flertalet fördjupningskurser inom internationell privaträtt.

Efter färdig universitetsutbildning arbetade jag under ett par år som jurist i Stockholm med rådgivning inom bolagsrätt, fastighetsrätt, familjerätt och skatterätt innan jag började arbeta som biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise i Marbella 2013 till april 2016. Jag har även tjänstgjort vid den spanska advokatbyrån Antonio Segura Abogados i Barcelona.

Göran Rise

Konsult, Advokat

Advokat Göran Rise har drygt 50 års erfarenhet av advokatverksamhet, bland annat som delägare på Advokatfirman Lindahl och på Advokatfirman Björn Rosengren i Stockholm. I Spanien har Göran Rise drivit advokatbyrå från 1999 till 2015 då han sålde sin advokatverksamhet. Göran Rise har stor erfarenhet av att processa och särskild kompetens inom ekobrott, obeståndsjuridik och allmän affärsjuridik.

Alejandro Amado Borrego

Sekreterare

Språk: Spanska och Engelska