Göran Rise

Konsult, Advokat

Advokat Göran Rise har drygt 50 års erfarenhet av advokatverksamhet, bland annat som delägare på Advokatfirman Lindahl och på Advokatfirman Björn Rosengren i Stockholm. I Spanien har Göran Rise drivit advokatbyrå från 1999 till 2015 då han sålde sin advokatverksamhet. Göran Rise har stor erfarenhet av att processa och särskild kompetens inom ekobrott, obeståndsjuridik och allmän affärsjuridik.